Uvjeti korištenja

Nalazite se na javnim internetskim stranicama kompanije Atos. Podaci i sadržaji koji su prikazani na ovim stranicama podliježu odredbama i uvjetima navedenim u nastavku. Pristupom ovim stranicama i nastavkom korištenja istih prihvaćate sljedeće odredbe i uvjete:

 

Ove internetske stranice predviđene su za pružanje informacija o Atosu, njegovim podružnicama i pridruženim društvima (“Atos”), njegovoj organizaciji, proizvodima i uslugama koje nude divizije Atosa te o dionicama. Međutim, ove informaciju predstavljaju samo prikaz Atosovih proizvoda i usluga i nisu ugovorno obvezujuće. Za zaključivanje bilo kakvog ugovornog odnosa, molimo obratite se matičnoj kompanije ili izravno jednoj od njenih podružnica.

 

Iako Atos ulaže sve razumne snage kako bi na ovim stranicama prikazao točne i ažurirane informacije, ove stranice mogu sadržavati i netočne podatke, zastarjele informacije ili tipografske greške. Stoga Atos ne daje jamstva niti izjave u pogledu točnosti ili potpunosti bilo koje ovdje sadržane informacije. Nadalje, Atos ne jamči, nije obvezan niti odgovoran za bilo kakvu grešku ili propust u sadržaju ovih stranica. Imena, fotografije, logotipi i slike koji predstavljaju Atosove usluge su zaštićene marke Atosa i/ili njegovih pridruženih društava. Kad na ovim stranicama reference upućuju na bilo koje trgovačko ime, zaštitni znak ili proizvođača neke informacije, sadržaja, robe, proizvoda, procesa, usluga ili dr. treće strane, to ne znači niti ne uključuje nikakvo priznavanje, odobrenje ili preporuke za iste ili povezanost s Atosom.

 

Nadalje, ove internetske stranice mogu biti povezane s drugim internetskim stranicama kojima Atos ne upravlja i ne održava. Atos nije redaktirao stranice koje su povezane s ovim stranicama, a također nije niti odgovoran za sadržaj tih stranica ili stranica koje su izvan istih ili su povezane s njima. Atos vam stavlja na raspolaganje te poveznice samo kako bi vam olakšao pretraživanje, i navođenje bilo koje poveznice s tim stranicama ne znači da Atos odobrava te stranice.

 

Atos ne izjavljuje vlasništvo nad materijalima koje stavljate na raspolaganje putem ovih internetskih stranica, uključujući između ostalog povratne informacije i prijedloge ili postove, učitane, ulazne materijale ili druge predane sadržaje. Atos se neće smatrati odgovornim za sadržaj ili stajališta koji su iskazani u tim materijalima koje vi stavljate na raspolaganje. Atos pridržava pravo da u bilo koje vrijeme po svom vlastitom nahođenju pregleda sadržaj kojeg ste predali te da ga izmijeni, ukloni, izbriše i/ili odbije prihvatiti bilo koji sadržaj koji prema prosudbi Atosa krši odredbe ovih Uvjeta korištenja ili je na neki drugi način neprihvatljiv ili neprikladan, bez obzira radi li se o zakonskim ili drugim razlozima.

 

Postavljanjem materijala na ove internetske stranice dajete Atosu i bilo kome koga je Atos ovlastio trajnu, neopozivu, neekskluzivnu, neograničenu, globalnu licenciju bez plaćanja tantijema za korištenje, umnožavanje, predaju, prodaju, iskorištavanje, stvaranje izvedenih dijela, distribuciju i/ili javnu izvedbu ili prikazivanje tih materijala u cijelosti ili samo djelomično na bilo koji način ili na bilo kojem mediju (koji je sad poznat ili je naknadno razvijen), u bilo koju svrhu po izvoru Atosa.

 

Sami snosite rizik ako koristite ili pretražujete ove internetske stranice. Ni Atos ni bilo koja druga strana uključena u kreiranje, stvaranje ili isporučivanje stranica nisu odgovorni za bilo koju izravnu, slučajnu, posljedičnu, neizravnu ili kaznenu odštetu nastalu zbog vašeg pristupa ili korištenja ovih stranica. Ne ograničavajući ono što je prethodno navedeno sve na ovim internetskim stranicama na raspolaganju vam je “kao što je” i “kako je dostupno” bez ikakvih izričitih ili impliciranih jamstva, uključujući između ostalog implicirana jamstva utrživosti, prikladnost za određenu svrhu ili jamstva o neugrožavanju prava na intelektualno vlasništvo trećih strana.

 

Atos u bilo koje vrijeme s razumnim rokom može napraviti izmjene, poboljšanja, ispravke i/ili promjene ovih internetskih stranica i ovih Uvjeta i odredbi.

 

Ove internetske stranice koriste Google Analytics

 

Atos nije odgovoran za bilo kakav oblik pohranjenog sadržaja koji je preuzet s ovih internetskih stranica. U slučaju da se bilo koji dio ovih Uvjeta i odredbi smatra neprovedivim, neprovedivi dio tumačit će se tako da u skladu s primjenjivim zakonom što bliže odražava prvobitne namjere ugovornih strana, a ostale odredbe ostaju na punoj snazi i djelovanju.

Ako Atos ne ustraje ili ne provede strogo provođenje bilo koje odredbe ovog Ugovora, to se neće smatrati odricanjem od bilo koje odredbe ili prava. Niti jedna odredba ovih Uvjeta neće se promijeniti zbog tijeka postupaka ugovornih strana koje se ovdje navode niti zbog trgovačkih običaja.

 

Ovi Uvjeti regulirani su i tumače se u skladu s francuskim zakonima. Svaki spor protiv Atosa mora se pokrenuti u Francuskoj.

Priopćenja za javnost

Priopćenja za javnost kompanije Atos nalaze se na ovim internetskim stranicama samo u svrhe koje pripadaju povijesti. Informacije koje Atos objavljuje bile su točne samo u vrijeme izdavanja istih, uz odricanje odgovornosti vezane za izjave koje upućuju na budućnost, što je ispisano istovremeno s objavom. Investitori ne smiju pretpostavljati da će izjave dane u ovim dokumentima ostati na snazi u neko kasnije vrijeme. Atos ne provjerava prošle objave kako bi utvrdio jesu li i dalje točne, a informacije sadržane u tim objavama mogu biti zamijenjene novima. Atos odbacuje bilo kakvu obvezu ažuriranja izjava ili priopćenja za javnost. Financijske informacije kojima se može pristupiti putem ovih stranica vrijede samo na određeni datum ili datume nastanka istih. Takve informacije mogu biti zastarjele. Atos ne prihvaća nikakvu obvezu i odbacuje svaku odgovornost da ažurira bilo koju informaciju koja je raspoloživa putem ove stranice. Financijski rezultat kompanije Atos podliježe raznim trendovima, rizicima i neizvjesnostima koji mogu prouzročiti da se aktualni rezultati u materijalnom smislu razlikuju od onih koji su iskazani u bilo kojoj izjavi koja upućuje na budućnost.

Trendovi, rizici i neizvjesnosti koji mogu utjecati na buduće financijske rezultate kompanije Atos, opsežnije su prikazani u Atosovim izvještajima koji su predani u AMF (nadležno tijelo za financijska tržišta), uključujući Atosovo godišnje izvješće za zadnju fiskalnu godinu.

 

AKO OVI UVJETI NISU U CIJELOSTI PRIHVAĆENI, KORIŠTENJE OVIH INTERNETSKIH STRANICA MORA SE ODMAH PREKINUTI.

 

Atos, Atosov logotip, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Worldline, BlueKiwi, Bull, Canopy the Open Cloud Company, Yunano, Zero Email, Zero Email Certified i The Zero Email Company su registrirani trgovački zaštitni znakovi Atos Grupe.

 

Atos.net registriran je i u vlasništvu je od Atos SE, europsko društvo s ograničenom odgovornošću (“Socieatas Europea), koje je propisno organizirano i koje postoji pod zakonima Francuske s registriranim sjedištem u River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons, Francuska i registarskim brojem 323 623 603 pri Trgovačkom registru u Pontoiseu.

Kontaktirajte nas

Atos
Informacijska sigurnost
trans-1-px
Naše web stranice koriste kolačiće (eng. cookies). Daljnjim pregledavanjem naših web stranica, dajete pristanak da koristimo kolačiće kako biste pratili i razumjeli kako se
naše stranice pregledavaju te na taj način mogli unaprijediti korištenje naših web stranica. Ako se s time ne slažete, možete onemogućiti kolačiće u vašem web pregledniku na
način koji je opisan u našim Pravilima o privatnosti
Prihvaćam kolačić Više informacija